ANVÄNDARVILLKOR
RÄTTSLIGT MEDDELANDE
05/24/2018

Läs dessa villkor noga innan du använder webbplatsen. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren, använd inte webbplatsen.

Webbplatsen ägs och drivs av PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC., Ett företag bildat enligt lagarna i Colorado, med huvudkontor i Pagosa Springs, Colorado och Ocala, Florida. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Underhåller denna webbplats för din personliga utbildning och information. Tveka inte att surfa på webbplatsen. Du kan ladda ner material som visas på webbplatsen för icke-kommersiellt personligt bruk hemma, förutsatt att du behåller alla upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderätt. Du får dock inte kopiera, reproducera, publicera om, ladda upp, posta, sända eller distribuera på något sätt innehållet på denna webbplats inklusive text, bilder, ljud och video för offentliga eller kommersiella ändamål, utan skriftligt tillstånd från PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC.

Villkor
Du bör anta att allt du ser eller läser på den här webbplatsen är skyddad av upphovsrätt om inte annat anges och endast får användas i enlighet med dessa villkor. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Garanterar inte eller intygar att din användning av material som visas på denna webbplats inte bryter mot rättigheter för tredje parter som inte ägs av eller är anslutna till PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Bilderna antingen tillhör eller används med tillstånd av, PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Användningen av dessa bilder av dig, eller någon annan som är auktoriserad av dig, är förbjuden såvida det inte specifikt tillåts i dessa villkor. All obehörig användning av bilderna kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, oskäliga konkurrenslagar, lagar om integritet och publicitet, samt kommunikationsbestämmelser och stadgar.
PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Ger dock inga garantier för informationens riktighet. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Tar inget ansvar eller ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet på denna webbplats.
Dessutom är din användning av och surfning på denna webbplats på din risk. Varken PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, följd- eller straffskador som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa det ovanstående tillhandahålls allt på webbplatsen dig "SOM DET ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER ÖVERTRÄDELSE. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter undantag från underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar avseende undantag från underförstådda garantier. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Tar inte heller något ansvar och är inte ansvarig för skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller surfning på webbplatsen eller nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen.
All kommunikation eller material som du överför till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiellt och icke-äganderätt. Allt du skickar eller skickar kan användas av PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Eller dess dotterbolag för något syfte, inklusive men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och utstationering. Dessutom är PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Fritt att använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som finns i all kommunikation som du skickar till webbplatsen för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utvärdering, kritik, utveckling, publicering, och marknadsföra produkter med sådan information.
Varumärkena och logotyperna som visas på webbplatsen är varumärken som tillhör PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Eller dess dotterbolag. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att med underförståelse, estoppel eller på annat sätt bevilja någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Eller sådan tredje part som kan äga varumärken som visas på webbplatsen. Beträffande användningen av varumärkena, se Spela det vänliga spelet med Parelli immateriella rättigheter.
PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Har inte granskat alla webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till webbplatsen. Din länk till andra sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part än PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Det faktum att denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser betyder inte att PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Godkänner, stöder eller rekommenderar dessa webbplatser, och det innebär inte heller någon koppling till deras operatörer. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Avstår från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten, lagligheten, tillförlitligheten eller giltigheten av något innehåll på någon annan webbplats och avstår allt ansvar för förlust, skada, anspråk, ansvar eller skada av något slag från tredje parts webbplatser eller innehåll däri som direkt eller indirekt nås via länkar på denna webbplats.
PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Kan när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera denna post. Du är bunden av sådana revisioner och bör därför regelbundet besöka den här sidan för att granska de nuvarande villkoren som du är bunden till.

© 2011 PARELLI NATURLIG HORSEMANSHIP, INC.

TM och ® anger varumärken som tillhör PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC.

Äganderätt till material
All immateriell egendom, inklusive material från Savvy Club, är upphovsrättsskyddat av Parelli Natural Horsemanship. Reproduktion, distribution, återutsändning, modifiering, offentlig visning och allmänhetens utförande av sådant material är förbjudet och kommer att bedrivas i största möjliga utsträckning av gällande lagar om upphovsrättsintrång. Under inga omständigheter får något material kopieras eller reproduceras.

Denna webbplats drivs av Parelli Natural Horsemanship. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Parelli Natural Horsemanship. Parelli Natural Horsemanship erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Servicevillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor förklarar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, vid användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”som det är” och “som tillgängligt” utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ansvarar inte alls för din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, påståenden, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, se sekretesspolicy eller begär en kopia från Parelli Natural Horsemanship.

AVSNITT 11 - FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, intygar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon garanti, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Parelli Natural Horsemanship, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell , eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de bygger på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADELÖSNING

Du samtycker till att ersätta Parelli Natural Horsemanship och vårt moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla anspråk eller krav. inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

AVSNITT 15 - SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Tjänst, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med uppsägningsdagen; och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag. , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i 7 Parelli Way Pagosa Springs Colorado US 81147.

AVSNITT 19 - FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera förändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på customerservice@parelli.com.

AVSNITT 21 - Politiska tillägg för att följa GDPR, europeisk dataskyddslagstiftning effektiv 25 maj 2018.

Tack för att du handlar på Parelli Natural Horsemanship, Inc.! Vi bryr oss djupt om dina uppgifter, och det är viktigt att du vet att vi inser att dina personuppgifter också är viktiga för dig. Denna sekretesspolicy beskriver hur dina uppgifter används, vilka dina rättigheter är och hur du kontrollerar användningen av din personliga information. Denna sekretesspolicy informerar dig om de ansträngningar vi gör för att skydda dina uppgifter och visa integriteten i vårt sätt att hantera den. Vi kommer inte att sälja eller vidarebefordra din personliga information utan ditt tydliga medgivande. Om du har frågor eller funderingar kring dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vår kundservice@parelli.com.
Vi kan samla in viss information om dig, som beskrivs i denna policy, men du kontrollerar hur mycket du delar om dig själv, som anges i samtycksrutan på kassasidan.
 • Du måste vara [16] för att ge ditt samtycke. Vi tillåter inte medvetet köp av våra varor eller samlar in information från barn under [16] år.
 • Vi säljer inte din personliga information. Vi kan dock dela sådan information med våra leverantörer och leverantörer i samband med att tillhandahålla de tjänster som behövs för att hantera och slutföra beställningen.
 • Om vi ​​använder en tredje part för att hjälpa oss i beställningsprocessen är de skyldiga att skydda din information i linje med denna policy. Vi kan samla in, använda och dela samlad, anonym information om våra användare.
 • I vissa juridiska situationer kan vi tvingas lämna ut din personliga information.
 • Om du befinner dig utanför USA förstår du och godkänner att vi kan lagra din information i USA.
Vi strävar efter att följa EU-US Privacy Shield Principles, EU-GDPR principer och Swiss-US Privacy Shield Principles ("Privacy Shield Principles") när det gäller insamling, användning, delning och lagring av personlig information från den europeiska Unionen och Schweiz.
Personlig information
Vi kan be dig om personlig information. Vi samlar endast in de personuppgifter som är relevanta för att ge dig en tjänst och använder din information bara för att säkerställa att denna tjänst uppfylls. Du kan också ha valt att acceptera att få marknadsföringsinformation från Parelli Natural Horsemanship. Om du inte har valt att marknadsföra e-postmeddelanden, utskick och meddelanden ska du inte få dem. Om du samtyckte av misstag, kontakta oss för att ta bort dig från listorna.
Du är fri att vägra vår begäran om din personliga information, med förståelse för att vi kanske inte kan behandla din beställning utan denna information. Vi säljer inte din privata information till externa parter.
Information vi samlar in - personlig information och data
Personlig information kommer till oss på många olika sätt, till exempel:
 • Köp en produkt från oss
 • Registrera dig på webbplatsen
 • Skicka frågor
 • Mejla oss
 • Skicka prisförfrågningar på kassasidan
 • Delta i en teckning eller tävling.
Personuppgifter som vi kan samla in (om tillämpligt) inkluderar följande:
 • namn
 • Kön
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • e-postadress
 • postadress
 • Telefonnummer och / eller mobilnummer
 • Produkter handlade
Din kreditkortsinformation förvaras säkert av vår kreditkortsprocessor som inte kan nås av Parelli
Natural Horsemanship, Inc.
Småkakor
Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En kaka är en liten bit
data som vår webbplats lagrar på din dator och får åtkomst varje gång du besöker så att vi kan förstå hur du
använda vår webbplats och servera dig innehåll baserat på inställningar du har angett.
Om du inte vill acceptera cookies från oss, bör du be din webbläsare att vägra cookies från vår
webbplats, med förståelse för att vi kanske inte kan tillhandahålla några av dina önskade tjänster
utan åtkomst. Denna policy täcker endast användning av cookies mellan din dator och vår webbplats.
Tredjeparts tjänster
Vi kan använda programvara och andra resurser från tredje part företag och privatpersoner på vår
webbplatser. Dessa företag kan till exempel vara orderprocessorer, betalningspartners, analysleverantörer och
andra innehållspartners. Dessa tredje parter har endast tillgång till din personliga information för att utföra specifika
uppgifter för våra räkning.
All information som nås av dessa tekniker från tredje part regleras av den tredje parts sekretesspraxis
teknik. Parelli Natural Horsemanship kontrollerar inte och ansvarar inte för insamlingen av information från
sådan tredje parts teknik.
säkerhet
För att säkerställa att din personliga information är säker och säker använder vi toppmoderna säkerhetssystem för att
kryptera dina uppgifter, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att läsa över internet.
Dessutom tar vi rimlig försiktighet, så långt det ligger i vår makt att göra det, för att behålla detaljerna i din beställning
säkert, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster du kan lida om
tredje part skaffar obehörig åtkomst till alla uppgifter du tillhandahåller när du öppnar eller beställer via
Tjänster.
PNH, Inc. 5-1-2018