SERVICEVOORWAARDEN
JURIDISCHE KENNISGEVING
05/24/2018

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gebruikt. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden.

De site is eigendom van en wordt beheerd door PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC., Een onderneming opgericht onder de wetten van Colorado, met hoofdkantoren in Pagosa Springs, Colorado en Ocala, Florida. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Onderhoudt deze site voor uw persoonlijke opleiding en informatie. Kijk gerust rond op de site. U mag materiaal dat op de site wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat. U mag de inhoud van deze site, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video, op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden of verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC.

Voorwaarden
U dient aan te nemen dat alles wat u op deze site ziet of leest, auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en alleen mag worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Garandeert of verklaart niet dat uw gebruik van materiaal dat op deze site wordt weergegeven geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Afbeeldingen zijn ofwel het eigendom van of worden gebruikt met toestemming door, PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan ​​door deze Algemene Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met copyrightwetten, handelsmerkenwetten, oneerlijke concurrentiewetten, de wetten van privacy en publiciteit, en communicatieregels en statuten.
PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Doet redelijke inspanningen om nauwkeurige en up-to-date informatie op de site te plaatsen. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Geeft echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid van de informatie. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site.
Bovendien is uw gebruik van en browsen op deze site op eigen risico. Noch PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de Site is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site aan u verstrekt "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-BEPERKT. INBREUK. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Raadpleeg uw lokale wetgeving voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de site of uw downloads van alle materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site.
Alle communicatie of materiaal dat u per e-mail of anderszins naar de Site verzendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Of zijn gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien is het PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in elke communicatie die u naar de Site stuurt voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het evalueren, bekritiseren, ontwikkelen, publiceren, en producten op de markt brengen met behulp van dergelijke informatie.
De handelsmerken en logo's die op de site worden weergegeven, zijn handelsmerken van PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Of haar dochterondernemingen. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​handelsmerk dat op de site wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Of een dergelijke derde die eigenaar kan zijn van de handelsmerken weergegeven op de site. Voor meer informatie over het gebruik van de handelsmerken, zie Het vriendschappelijke spel spelen met het intellectuele eigendom van Parelli.
PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Heeft niet alle sites die aan de site zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina's of andere sites die aan de site zijn gelinkt. Het doorlinken naar andere off-site pagina's of andere sites is op eigen risico.
Deze site kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door andere derden dan PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Dergelijke links worden alleen voor uw gemak aangeboden. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het feit dat deze site links naar andere sites bevat, betekent niet dat PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Deze sites goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt, noch impliceert het enige associatie met de exploitanten ervan. PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af met betrekking tot de nauwkeurigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van enige inhoud op een andere site en wijst alle verantwoordelijkheid af voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit van websites van derden of inhoud daarin die direct of indirect toegankelijk is via links op deze site.
PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC. Kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige Algemene voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.

© 2011 PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC.

TM en ® geven handelsmerken aan van PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP, INC.

Eigendom van materialen
Alle intellectuele eigendom, inclusief Savvy Club-materiaal, is auteursrechtelijk beschermd door Parelli Natural Horsemanship. Reproductie, distributie, heruitzending, wijziging, openbare vertoning en openbare uitvoering van dergelijke materialen is verboden en zal worden nagestreefd in de ruimste zin van de huidige wetten inzake inbreuk op het auteursrecht. Materiaal mag in geen geval worden gekopieerd of gereproduceerd.

Deze website wordt beheerd door Parelli Natural Horsemanship. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Parelli Natural Horsemanship. Parelli Natural Horsemanship biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. .
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden en geen controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Zie Privacybeleid om ons privacybeleid te bekijken, of vraag een exemplaar aan bij Parelli Natural Horsemanship.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Parelli Natural Horsemanship, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, ontstaan door uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Parelli Natural Horsemanship en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons oordeel faalt, of we vermoeden dat u niet heeft voldaan, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u daarom de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 7 Parelli Way Pagosa Springs Colorado US 81147.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via klantenservice@parelli.com.

SECTIE 21 - Beleidsaanvullingen om te voldoen aan de GDPR, Europese gegevensbeschermingswet van kracht 25 mei 2018.

Bedankt voor het winkelen bij Parelli Natural Horsemanship, Inc.! We geven veel om uw gegevens en het is van vitaal belang dat u weet dat we beseffen dat uw persoonlijke gegevens ook belangrijk voor u zijn. Dit privacybeleid beschrijft hoe uw gegevens worden gebruikt, wat uw rechten zijn en hoe u het gebruik van uw persoonlijke gegevens beheert. Dit privacybeleid informeert u over de inspanningen die we leveren om uw gegevens te beschermen en de integriteit te tonen in de manier waarop we ermee omgaan. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of doorgeven zonder uw duidelijke toestemming. Als u vragen of opmerkingen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onze klantenservice@parelli.com.
We kunnen wat informatie over u verzamelen, zoals beschreven in dit beleid, maar u bepaalt hoeveel u over uzelf deelt, zoals vermeld in het toestemmingsvak op de afrekenpagina.
 • U moet [16] zijn om toestemming te geven. We staan ​​niet bewust de aankoop van onze goederen toe of verzamelen geen informatie van kinderen jonger dan [16] jaar.
 • Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. We kunnen dergelijke informatie echter delen met onze verkopers en leveranciers in verband met het leveren van de diensten die nodig zijn om de bestelling te beheren en te voltooien.
 • Als we een derde partij gebruiken om ons te helpen bij het bestelproces, zijn zij verplicht om uw informatie te beschermen in overeenstemming met dit beleid. We kunnen verzamelde, anonieme informatie over onze gebruikers verzamelen, gebruiken en delen.
 • In bepaalde juridische situaties kunnen we worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven.
 • Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat we uw informatie in de Verenigde Staten mogen opslaan.
We streven naar naleving van de EU-VS Privacy Shield-principes, EU-GDPR-principes en de Swiss-US Privacy Shield-principes (de 'Privacy Shield-principes') met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke informatie van de Europese Union en Zwitserland.
Persoonlijke informatie
We kunnen u om persoonlijke informatie vragen. We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die relevant zijn om u een dienst te verlenen en gebruiken uw informatie alleen om de uitvoering van deze dienst te garanderen. Mogelijk hebt u er ook voor gekozen om akkoord te gaan met het ontvangen van marketinginformatie van Parelli Natural Horsemanship. Als u zich niet heeft aangemeld voor marketing-e-mails, mailings en meldingen, zou u deze niet moeten ontvangen. Als u ten onrechte heeft ingestemd, neem dan contact met ons op om u van die lijsten te verwijderen.
Het staat u vrij om ons verzoek om uw persoonlijke gegevens te weigeren, met dien verstande dat we uw bestelling mogelijk niet kunnen verwerken zonder deze gegevens. Wij verkopen uw privégegevens niet aan externe partijen.
Informatie die we verzamelen - Persoonlijke informatie en gegevens
Persoonlijke informatie komt op veel verschillende manieren bij ons binnen, zoals:
 • Koop een product bij ons
 • Registreer je op de website
 • Stel vragen
 • Email ons
 • Dien prijsaanvragen in op de afrekenpagina
 • Doe mee aan een tekening of wedstrijd.
Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen (indien van toepassing) omvatten het volgende:
 • Naam
 • Geslacht
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • e-mailadres
 • postadres
 • Telefoonnummer en / of mobiel nummer
 • Producten gewinkeld
Uw creditcardgegevens worden veilig bewaard door onze creditcardverwerker en zijn niet toegankelijk voor Parelli
Natural Horsemanship, Inc.
Cookies
We gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een koekje is een klein stukje
gegevens die onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat we kunnen begrijpen hoe u
onze site gebruiken en u inhoud aanbieden op basis van door u opgegeven voorkeuren.
Als u geen cookies van ons wilt accepteren, moet u uw browser opdracht geven om cookies van ons te weigeren
website, met dien verstande dat we u mogelijk niet van de door u gewenste diensten kunnen voorzien
zonder toegang. Dit beleid heeft alleen betrekking op het gebruik van cookies tussen uw computer en onze website.
Services van derden
We kunnen gebruik maken van software en andere bronnen van externe bedrijven en individuen op onze
websites. Deze bedrijven kunnen bijvoorbeeld orderverwerkers, betalingspartners, analyseproviders en
andere inhoudspartners. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om specifiek te presteren
taken namens ons.
Alle informatie waartoe deze technologieën van derden toegang hebben, wordt beheerst door de privacypraktijken van die derde partij
technologieën. Parelli Natural Horsemanship heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie door
dergelijke technologieën van derden.
Veiligheid
Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, gebruiken we de modernste beveiligingssystemen
versleutelt uw gegevens, waardoor het vrijwel onmogelijk is om via internet te worden gelezen.
Verder nemen wij redelijke zorg, voor zover dit binnen onze macht ligt, om de details van uw bestelling te bewaren
veilig, maar bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als a
derde partij verwerft ongeautoriseerde toegang tot alle gegevens die u verstrekt bij het openen of bestellen via de
Diensten.
PNH, Inc. 5-1-2018